تاسیس شرکت سهامی خاص اندیشان پالایش کریمان کویر درتاریخ 18/09/1399 به شماره ثبت 5049 به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :1- اخذ نمایندگی از موسسات و شرکتهای معتبر داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و گشایش دفتر نمایندگی(ایجاد شعب) در نقاط مختلف کشور و یا خارج از کشور. ساخت ماشین آلات و قطعات مورد نیاز صنایع و کارخانجات. تولید،خرید،فروش،صادرات و واردات،تهیه و توزیع کلیه مواد،مصالح و ماشین آلات و ابزار خارجی و فروش آن به مصرف کنندگان داخلی و خارجی و همچنین انجام فعالیتهای تجاری و بازرگانی در بازارهای داخلی و خارجی،صادرات،واردات و انجام کلیه فعالیتهایی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید می باشد. سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از سرمایه گذاری مستقیم یا غیر مستقیم در داخل یا خارج از کشور. تولید،بسته بندی،خرید و فروش فیلتر هوا و روغن خودروهای سبک و سنگین،کلیه فیلترهای دریایی،آبی و کلیه فیلترهای بنزینی،کلیه فیلترهای پزشکی و فیلتر های صنعتی،کلیه فیلترهای ماشین آلات فیلتر هوا و فیلتر روغن. تولید،توزیع،واردات و صادرات انواع دستگاههای فیلتر جهت انواع خودروهای سبک و سنگین و ماشین آلات صنعتی،فیلتر و مواد اولیه آن و دستگاه فیلتر، خرید و فروش،واردات و صادرات انواع دستگاههای فیلتر. انجام مطالعات علمی در حوزه های مختلف. مطالعه طراحی،اجرا و قبول عملیات پیمانکاری مرتبط با موضوع و اهداف شرکت .